Buďme Bio - Bio je z přírody

Buďme Bio - Bio je z přírody

O bio potravinách už jste jistě slyšeli. Někdy si ale nemusíte být jisti, co přesně se pod pojmem bio potravina skrývá. Odhalíme vám taje ekologického zemědělství a vyvrátíme mýty okolo těchto produktů. Jaké jsou například přednosti bio mléka? A jak je to s konzumací bio potravin jinde v evropě?

Bio potraviny

V současné době je zdraví životní styl čím dál více populární. Lidé se snaží vykompenzovat své sedavé, hektické, psychicky a časově náročné zaměstnání i pomocí zdravé životosprávy. Konzumace biopotravin se stává její nedílnou součástí.


Co je vlastně bio?

Bio potraviny zahrnují pouze takové potraviny, které pocházejí z rostlinných nebo živočišných surovin vyprodukované pouze ekologickým zemědělstvím. Neobsahují chemická aditiva jako umělá barviva, sladidla, konzervační látky nebo syntetické chuťové přísady, a metody jako ionizující ozařování nebo genetické inženýrství.

Základem bio surovin, potravin je ekologické zemědělství, které není výplodem moderní doby, ale vychází z tradičních postupů, které používali již naši předci, jen doplněné o vědecké poznatky dnešní doby. Snaží se bojovat proti negativním dopadům dnešního zemědělství vůči krajině.

 

Hlavní zásady ekologického zemědělství:

 

 • Zákaz používání chemickým pesticidů a umělého hnojení
 • Využívat místní zdroje a přírodní podmínky
 • Neznehodnocovat zemědělstvím krajinu, ale snažit se o harmonii s přírodou
 • Chovat zvířata v takových podmínkách, které jsou pro ně přirozené
 • Využívat přírodní zdroje bez negativního dopadu na krajinu

 

Popularita ekologického zemědělství a bio surovin, výrobků v ČR stále stoupá, ale také negativní názory na vše co je BIO, ačkoliv ekologické zemědělství patří mezi oficiální postupy v rámci EU. V boji proti nepravdivým argumentům vydal Bioinstitut publikaci „90 argumentů pro ekologické zemědělství“, a v následujícím článku se pokusíme vysvětlit několik nejčastějších mýtů.

Mýty 

 • Ekologické zemědělství = návrat k zemědělství našich předků?

 

Ekologické zemědělství využívá moderní technologie i biologické metody.

 

 • V ekologickém zemědělství se nehnojí a snižuje se tím úrodnost půdy

 

EZ se snaží o kvalitní a výnosnou úrodu, která pochází z úrodné půdy, kterou vyživují samotné rostliny pomocí přirozeného koloběhu živin v půdě.

Pro správnou výživu rostlin je nepostradatelný dusík. Jeho výroba z fosilních zdrojů je však velmi nákladná: v podobě minerálních hnojiv se 1 kg dusíku rovná 1 kg benzinu (paliva), tzn. cca 2,38 kg ekvivalentního oxidu uhličitého.

Dusík lze rostlinám zajišťovat například pěstováním symbiotických bakterií, které na sebe vážou dusík ze vzduchu (100 kg dusíku na hektar) nebo mineralizací organického materiálu v půdě.

 

Fosfor, draslík, vápník a ostatní živiny se vytváří v půdě zvětráváním půdních minerálů.

Průmyslová hnojiva škodí našemu prostředí a do budoucna se budou potýkat i s problémem nedostatku zásob například fosforu.

Dle předpoklad Carla Leifert z Univerzity of Newcastle (UK) jsou zásoby tak na 30-40 let.

 

Ekologické zemědělství není výnosné jako konvenční

Přírodním hnojením je výnos cca 6 tun/ha

Průmyslovým hnojením je výnos cca 9 tun/ha

 

 • Zemědělství nelze provozovat bez chemických pesticidů

 

Rostliny, které jsou ekologicky pěstované získávání přirozenou obrannost proti škůdcům. EZ využívá komplexní metody k ochraně rostlin před škůdci – ochranné sítě, nasazování biologických predátorů, volba vhodných odolných odrůd, kultivace a okopávky půdy……

 

 • Bio mléko je stejné jako konvenční mléko

 

Biomléko oproti konvenčnímu mléku obsahuje více

 

 

Více o

Vliv na lidské zdraví

Alfa-karoten (vitamin E)

50 procent

Antioxidant, zpomaluje stárnutí buněk, snižuje vznik trombózy

Beta-karoten (vitamin A)

75 procent

Prevence očních chorob, antioxidant

Omega-3 mastné kyseliny

68 procent

Správná činnost nervové soustavy, snižuje riziko onemocnění srdce,

Konjugované kyseliny linolenové

500 procent

Správný vývoj oční sliznice a mozku

 

 

Další přednosti biomléka:

 

Nízká pravděpodobnost výskytu pesticidů, antibiotik, hormonů, léků (jsou zakázána)

Menší množství mykotoxinů (tvoří se nesprávným skladováním)

Humánnější chov dojnic – výběh, pastva (krmivo z obilovin a sóji má nízký obsah omega-3 kyselin oproti zelenému krmení)

 

Dojnice v ekologickém zemědělství v průměru produkují o 1000 litrů mléka za rok méně ve srovnání s konvenčními dojnicemi.

 

 • Bio je podvod

 

Všechny biopotraviny podléhají přísnějším pravidlům kontroly nežli konvenční. Sleduje se půda, osiv, hnojiva, krmiva, chov zvířat, zpracování….

EZ se musí řídit zákony, které mají za cíl maximální ohled k životnímu prostředí, chovaným zvířatům a zdraví konzumentů.

 

Nesporné výhody biopotravin:

 

Vyšší obsah vitamínů, enzymů, minerálů, antioxidantů a pro lidské zdraví prospěšných mastných kyselin, bílkovin, lepší biologickou kvalitu (složení), lepší senzorické a skladovací vlastnosti a nižší obsah mykotoxinů a nitrátů atd.

 

 

 • Bio produkty jsou plné plísní – nejsou ošetřeny fungicidy

 

Tohoto výroku se opravdu nemusíte obávat. Většina nebezpečných toxinů a houbových plísní není zaviněna druhem zemědělství.

 

Aflatoxin – způsobuje rakovinu a vyskytuje se nejvíce na plesnivém chlebu, importovaných jadrných krmivech

Mykotoxiny – tvoří se špatným skladováním

 

Konzumace biopotravin nevede ke zvýšenému riziku kontaminace mykotoxiny, potvrdila také Organizace pro výživu a zemědělství.

 

 • Pesticidy jsou nebo nejsou škodlivé

 

Jedním z hlavních důvodů proč lidé přecházejí na bio potraviny, je právě strach z pesticidů. Zbytky pesticidů v potravinách mají negativní vliv například na fertilitu, imunitní a hormonální systémy, výskyt alergií nebo zhoubných novotvarů.

 

Snížení plodnosti v západní Evropě

 

Bio konzumenti

 

105 milionů spermií na mililitr spermatu

Ne bio konzumenti Dánsko

 

50-55

Ne bio konzumenti Švédsko

65

 

Dostupný sortiment biopotravin na našem/zahraničním trhu je opravdu velmi pestrý a zahrnuje hlavně tyty výrobky:

Mléko a mléčné výrobky (jogurty, sýry, tvaroh atd.), pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, vejce, kuřecí, vepřové a hovězí maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce, víno atd.

Nedostatečný sortiment zahrnuje hlavně: Vejce, ovoce, zeleninu

Zahraniční sortiment (není na českém trhu): oleje

 

Následující graf ukazuje největší podíl spotřeby biopotravin v Evropě

 

Stát

Spotřeba v procentech

Německo

31

Francie

18

VB

9

Itálie

8

Švýcarsko

7

Rakousko

4

Švédsko

4

Španělsko

4

Dánsko

4

Ostatní

11

 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že spotřeba biopotravin stále stoupá. Konzumace biopotravin je pro lidský organismus prospěšná a ekologické zemědělství přispívá lepším životním podmínkám chovaných zvířat a nižšímu znečišťování životního prostředí chemickými látkami.

Dejte tip přátelům
Vložte vlastní
recept nebo článek
a vyhrajte skvělou sušičku potravin.
Z každých vašich 10 publikovaných příspěvků vylosujeme jeden, jehož autorovi pošleme sušičku G21 Paradiso Cube. Budete to vy?
Autor
Jak se vám článek líbil?
Nelíbí se mi

Komentáře

Přečtěte si také